Menstrualna migrena

Migrena je česta primarna glavobolja od koje pati 10-12% ljudi. U gotovo svim krajevima sveta javlja se sa sličnom učestalošću, a 3 puta je češća kod žena. Smatra se da posle puberteta 18% osoba ženskog pola pati od migrene u poređenju sa oko 6% muškaraca. Ovu specifičnu glavobolju karakterišu ponavljani […]

Posted by

Simptomatske glavobolje

Smatra se da tokom života 70-95% ljudi doživi glavobolju, a da od toga svega 5% njih ima potrebu da se obrati lekaru za pomoć. U okviru međunarodne klasifikacije glavobolja definisano je preko 200 različitih vrsta glavobolja. Pored migrene i tenzione glavobolje koje su i najprisutnije primarne glavobolje u opštoj populaciji, […]

Posted by

Terapija migrene

Migrena nije izlečiva bolest. Ali, dobrom saradnjom lekara i obolelog može se uspešno držati pod kontrolom. Uspešna terapija migrene obuhvata lečenje akutnog napada migrene i/ili primenu profilaktičke terapije, kojom ataci postaju ređi i blaži. Kod značajnog broja obolelih sa migrenom potrebno je koristiti oba načina lečenja. Akutna terapija Široko dostupni […]

Posted by

GPUM politika

U poslednjoj deceniji pažnju istraživača privukla je glavobolja prekomerne upotrebe lekova, jedna od najprisutnijih, ali i najteže dijagnostikovanih vrsta glavobolja. Iako se prvi put opisuje još u 17 veku, eksperti na polju glavobolja su tek poslednjih dvadesetak godina konačno uspeli da ukažu na neželjene efekte čestog korišćenja lekova protiv bolova […]

Posted by

Trigeminalna neuralgija

Trigeminalna neuralgija je oboljenje koje se javlja sa učestalošću od 100-400 bolesnika na 1 000 000 stanovnika. Medjunarodna klasifikacija glavobolja svrstava je u Bolne kranijalne neuropatije i druge bolove u predelu lica, i definiše je kao kratkotrajne ponovljene jednostrane bolove lica u vidu udara stuje ili uboda noža, koji naglo […]

Posted by

Adolescent sa migrenom

Migrena, kao hronična bolest koja se sastoji u glavoboljama koje se ponavljaju, česta je i u adolescenciji, tj. u periodu 12 – 18 godina. Za razliku od dečjih migrena, koje su češće kod dečaka nego kod devojčica, na početku adoescencije se ovaj odnos izjednačava, da bi kasnije u adolescenciji, a […]

Posted by

Tenziona glavobolja

Tenziona glavobolja je najčešća forma glavobolje, i smatra se da gotovo nema osobe koja je nije iskusila bar jednom u svom životu. Ova u literaturi poznata kao „stresogena“, „psihomiogena“, ili „obična“ glavobolja se javlja se u svim starosnim grupma, a prisutna je i kod oko 7% dece. Međunarodna klasifikacija glavobolja […]

Posted by