Obaveštamo vas da će dana 30.01.2019. godine sa početkom u 13h, u slušaonici Dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu, biti održana javna odbrana završnog rada uže specijalizacije medicine bola kandidata dr Nenada Miloševića pod nazivom „Prevalencija primarnih glavobolja i opterećenje populacije ovim poremećajima na Kosovu i Metohiji”. Dr Nenad Milošević je docent Medicinskog fakulteta Priština-K.Mitrovica i član Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije. Mentor rada je prof. dr Jasna Zidverc Trajković.