Migrena se odlikuje napadima glavobolje koja se ponavlja. To je, zaista, glavobolja specifičnih osobina i odigrava se u četiri faze. Naravno, sve četiri faze ne moraju da budu prisutne u svakom napadu migrene, niti kod svih obolelih. Prva faza se označava premonitornom ili prodromnom fazom, a događa se dan ili dva pre početka glavobolje. Osoba se oseća razdražljiivo, neraspoloženo ili umorno, ili obrnuto, neuobičajeno puna energije. Neke osobe sa migrenom su gladne ili imaju potrebu za određenim namirnicama, na primer čokoladom. Verovatno je ova faza prisutna kod većine obolelih, ali samo je oko polovine toga svesno. Neki bolesnici jednostavno “samo znaju” da napad migrene počinje.

U sledećoj fazi koja se javlja kod trećine obolelih, javlja se aura. Aura je fenomen moždane kore koja je, na sreću, samo privremeno zahvaćena procesom migrene. Aura obično traje 10-30 minuta, retko i čitav sat. Najveći broj obolelih od migrene doživljava u ovoj fazi poremećaje vida tako što se u vidnom polju pojavljuju zamagljene mrlje, blještave ili obojene cik-cak linije koje se šire ispred očiju i to obično samo sa jedne strane. Ređe se u ovoj fazi javljaju trnjenje ili utrnulosti prstiju jedne ruke koji se šire na šaku, a zatim čitevu ruku do ramena i polovinu lica ili jezika. Otežan govor ili teškoća da se pronađe odgovarajuća reč, snižena pažnja ili koncentracija, takođe, mogu da budu deo aure.

Migrena, magazin Bilje i Zdravlje – Novosti, broj 282, februar 2015. godine