Migrena nije izlečiva bolest. Ali, dobrom saradnjom lekara i obolelog može se uspešno držati pod kontrolom. Uspešna terapija migrene obuhvata lečenje akutnog napada migrene i/ili primenu profilaktičke terapije, kojom ataci postaju ređi i blaži. Kod značajnog broja obolelih sa migrenom potrebno je koristiti oba načina lečenja.

Akutna terapija

Široko dostupni analgetici, poput: aspirina, acetaminofena ili NSAIL (nesteroidnih antiinflamatornih lekova), mogu da otklone ili ublaže bol kod lakših ataka migrene, ako se uzmu na vreme i u pravoj dozi. Međutim, ako oboleli ima atake koji su umereno jaki do jaki ovi lekovi ne daju zadovoljavajuće otklanjanje tegoba. U ovakvim slučajevima potrebno je primenti specifičnu terapiju antimigrenicima. Većina lekova za atake migrene daje najbolje rezultate kada se uzme odmah na početku ataka. Zbog toga se prepoučuje da pacijent uvek nosi svoj lek sa sobom za slučaj napada. Pored analgetika i/ili antimigrenika u zbrinjavanju napada migrene, zbog gastropareze potrebno je primeniti I antiemetik, bez obzira na to da li se pacijent žali na mučninu ili ne.

Prevencija

U slučajevima kada su napadi migrene učestali, snažni, onesposobljavajući, kvalitet života obolelih narušen, a terapijski efekti nezadovoljavajući indikovana je primena preventivne terapije. Najčešće se u ovu svrhu primenjuju antiepileptici, antidepresivi, β- blokatori, antagonisti Ca kanala. Za pacijente je ponekad zbunjujuće i zabrinjava ih kada zbog glavobolje dobiju lek koji nije analgetik, pa je potrebno da o svemu porazgovaraju sa svojim lekarom. Ovi lekovi moraju se uzimati svakodnevno po određenom režimu.

Pored akutne abortivne i profilaktičke terapije korisna je i primena nefarmakoloških načina lečenja.