Glavobolja koja se pripisuje psihijatrijskom poremećaju

Glavobolje se javljaju jednako često kao i psihijatrijski poremećaji, dok se u nekim slučajevima javljaju istovremeno. Epidemiološki podaci ukazuju na to da se glavobolje i psihijatrijski poremećaji zajedno javljaju češće nego što bi se očekivalo na osnovu pojedinačnih učestalosti. Velikim brojem istraživanja pokazan je značajan komorbiditet između glavobolja i psihijatrijskih […]

Posted by

Okidači napada migrene („trigeri“)  

  Okidač je bilo koji događaj, promena, spoljašnji stimulus, ili fizički akt koji izgleda da dovodi do migrene. On prethodi samom napadu tokom kratkog perioda, što može biti i do 6-8 sati. Identifikovanje okidača nije uvek jednostavno. Skoro bilo koji faktor može dovesti do napada u osobe koja je predisponirana […]

Posted by

DEČJE GLAVOBOLJE (I deca imaju migrenu)

Uvod Dete sa glavoboljom još uvek predstavlja misteriju i uzrokuje strah, posebno u laičkoj populaciji, kao i nepoverenje – u dijagnozu i tumačenje prirode i uzroka tegoba, način lečenja i prognozu. Sve ovo uzrokuje ponekad lošu saradnju i odustajanje roditelja, traženje mnogih mišljenja i sl. I neki pedijatri su manje […]

Posted by

Šta je migrena?

Migrena je složeno stanje sa širokim spektrom simptoma. Za mnoge ljude glavna odlika je bolna glavobolja. Drugi simptomi su: poremećen vid, osetljivost na svetlo, zvuk i miris, muka i povraćanje. Migrene mogu biti veoma zastrašujuće i mogu vas onesposobiti za bilo kakvu aktivnost. Simptomi mogu biti različiti od osobe do […]

Posted by

Akupunktura u terapiji glavobolja

Glavobolje su jedan od prvih bolnih sindroma koji je tretiran akupunkturnim metodom. Na osnovu povoljnog efekta na dinamiku javljanja, intenzitet bolova, poboljšanje kvaliteta života uzeta je u razmaranje kao jedan od alternativnih postupaka u njihovoj profilaksi lečenju. Teorijski i istorijski okvir akupunkture egzistira milenijumima, stavljana je na česte provere usmeravajući […]

Posted by

Menstrualna migrena

Migrena je česta primarna glavobolja od koje pati 10-12% ljudi. U gotovo svim krajevima sveta javlja se sa sličnom učestalošću, a 3 puta je češća kod žena. Smatra se da posle puberteta 18% osoba ženskog pola pati od migrene u poređenju sa oko 6% muškaraca. Ovu specifičnu glavobolju karakterišu ponavljani […]

Posted by

Simptomatske glavobolje

Smatra se da tokom života 70-95% ljudi doživi glavobolju, a da od toga svega 5% njih ima potrebu da se obrati lekaru za pomoć. U okviru međunarodne klasifikacije glavobolja definisano je preko 200 različitih vrsta glavobolja. Pored migrene i tenzione glavobolje koje su i najprisutnije primarne glavobolje u opštoj populaciji, […]

Posted by

Terapija migrene

Migrena nije izlečiva bolest. Ali, dobrom saradnjom lekara i obolelog može se uspešno držati pod kontrolom. Uspešna terapija migrene obuhvata lečenje akutnog napada migrene i/ili primenu profilaktičke terapije, kojom ataci postaju ređi i blaži. Kod značajnog broja obolelih sa migrenom potrebno je koristiti oba načina lečenja. Akutna terapija Široko dostupni […]

Posted by

GPUM politika

U poslednjoj deceniji pažnju istraživača privukla je glavobolja prekomerne upotrebe lekova, jedna od najprisutnijih, ali i najteže dijagnostikovanih vrsta glavobolja. Iako se prvi put opisuje još u 17 veku, eksperti na polju glavobolja su tek poslednjih dvadesetak godina konačno uspeli da ukažu na neželjene efekte čestog korišćenja lekova protiv bolova […]

Posted by

Trigeminalna neuralgija

Trigeminalna neuralgija je oboljenje koje se javlja sa učestalošću od 100-400 bolesnika na 1 000 000 stanovnika. Medjunarodna klasifikacija glavobolja svrstava je u Bolne kranijalne neuropatije i druge bolove u predelu lica, i definiše je kao kratkotrajne ponovljene jednostrane bolove lica u vidu udara stuje ili uboda noža, koji naglo […]

Posted by