Evropska škola glavobolja 2012

U okviru programa kontinuirane medicinske edukacije Medicinskog fakulteta u Beogradu, a u organizaciji Centra za glavobolje Klinike za neurologiju KCS i Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije, prema preporukama Evropske federacije za glavobolje (European Headache Federation), u Beogradu je, od 10. do 12.maja 2012. godine, po prvi put u Srbiji, održana Evropska škola glavobolja. Kurs je bio akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa 9 bodova i istovremeno od strane European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) sa 17 bodova za polaznike.

Ovakve škole glavobolja, organizovane prema preporukama Evropske federacije za glavobolje, održavaju se od 1992. godine i do sada su organizovane u  Antaliji (Turska), Stresi (Italija), Oportu (Portugalija), Kembridžu  (Velika Britanija), Kopenhagenu (Danska), Kilu (Nemačka) i Vilniusu (Litvanija). U skorije vreme, Evropska škola glavobolja održana je u Italiji 2006, Danskoj 2007, Grčkoj 2007, Azerbejdžanu 2008, Francuskoj 2008 i Španiji 2009.

Cilj konkretnog programa bio je da omogući polaznicima da sticanjem znanja, veština, ali i šireg razumevanja iz oblasti primarnih i sekundarnih glavobolja, kao i iz oblasti organizacije rada sa bolesnicima sa glavoboljom, unaprede svoj rad i dalji profesionalni razvoj.

Izveštaj sa Evropske škole glavobolja 2012
Program Evropske škole glavobolja 2012

Kurs kontinuirane medicinske edukacije – Istine i zablude o glavoboljama – Edukacija edukatora

Kurs KME pod nazivom “Istine i zablude o glavoboljama: edukacione metode namenjene različitim interesnim grupama” održan je 12.04.2013 godine u Tempus sali Medicinskog fakulteta u Beogradupod rukovodstvom Doc. dr Jasne Zidverc-Trajkovic i prof.dr Tanje Pekmezović. Cilj kursa bio je da edukuje buduće edukatore – tj. da motiviše i osposobi specijaliste i specijalizante neurologije sa posebnim interesovanjem za glavobolje koji žele da prenesu svoje znanje i veštine lekarima primarne zdravstvene zastite, a sve sa idejom implementacije principa savremenog lecenja glavobolja prema vodicima dobre kliničke prakse.

Kroz niz kratkih predavanja i video prikaza upoznali smo se prvo sa najčešćim zabludama o glavoboljama koje su prisutne u opštoj populaciji, najčešćim lekarskim greškama pri dijagnostici i lečenju ovih bolesnika, potom i sa načinima organizacije zdravstvenih institucija koje se bave ovim problemom u svetu i kod nas. Na duhovit način osvrnuli smo se i na posebne tehnike lečenja glavobolja kroz istoriju. Učesnici su potom dobili jasne smernice kako da na atraktivan i razumljiv nacin prezentuju najvažnije informacije o glavoboljama različitim interesnim grupama.

Izveštaj sa KME – Istine i zabludeo glavoboljama 2013
Program kursa KME ISTINE I ZABLUDE O GLAVOBOLJAMA 2013