Glavobolja koja se pripisuje psihijatrijskom poremećaju

Glavobolje se javljaju jednako često kao i psihijatrijski poremećaji, dok se u nekim slučajevima javljaju istovremeno. Epidemiološki podaci ukazuju na to da se glavobolje i psihijatrijski poremećaji zajedno javljaju češće nego što bi se očekivalo na osnovu pojedinačnih učestalosti. Velikim brojem istraživanja pokazan je značajan komorbiditet između glavobolja i psihijatrijskih […]

Posted by

DEČJE GLAVOBOLJE (I deca imaju migrenu)

Uvod Dete sa glavoboljom još uvek predstavlja misteriju i uzrokuje strah, posebno u laičkoj populaciji, kao i nepoverenje – u dijagnozu i tumačenje prirode i uzroka tegoba, način lečenja i prognozu. Sve ovo uzrokuje ponekad lošu saradnju i odustajanje roditelja, traženje mnogih mišljenja i sl. I neki pedijatri su manje […]

Posted by

Šta je migrena?

Migrena je složeno stanje sa širokim spektrom simptoma. Za mnoge ljude glavna odlika je bolna glavobolja. Drugi simptomi su: poremećen vid, osetljivost na svetlo, zvuk i miris, muka i povraćanje. Migrene mogu biti veoma zastrašujuće i mogu vas onesposobiti za bilo kakvu aktivnost. Simptomi mogu biti različiti od osobe do […]

Posted by

Akupunktura u terapiji glavobolja

Glavobolje su jedan od prvih bolnih sindroma koji je tretiran akupunkturnim metodom. Na osnovu povoljnog efekta na dinamiku javljanja, intenzitet bolova, poboljšanje kvaliteta života uzeta je u razmaranje kao jedan od alternativnih postupaka u njihovoj profilaksi lečenju. Teorijski i istorijski okvir akupunkture egzistira milenijumima, stavljana je na česte provere usmeravajući […]

Posted by

Menstrualna migrena

Migrena je česta primarna glavobolja od koje pati 10-12% ljudi. U gotovo svim krajevima sveta javlja se sa sličnom učestalošću, a 3 puta je češća kod žena. Smatra se da posle puberteta 18% osoba ženskog pola pati od migrene u poređenju sa oko 6% muškaraca. Ovu specifičnu glavobolju karakterišu ponavljani […]

Posted by

Simptomatske glavobolje

Smatra se da tokom života 70-95% ljudi doživi glavobolju, a da od toga svega 5% njih ima potrebu da se obrati lekaru za pomoć. U okviru međunarodne klasifikacije glavobolja definisano je preko 200 različitih vrsta glavobolja. Pored migrene i tenzione glavobolje koje su i najprisutnije primarne glavobolje u opštoj populaciji, […]

Posted by

Terapija migrene

Migrena nije izlečiva bolest. Ali, dobrom saradnjom lekara i obolelog može se uspešno držati pod kontrolom. Uspešna terapija migrene obuhvata lečenje akutnog napada migrene i/ili primenu profilaktičke terapije, kojom ataci postaju ređi i blaži. Kod značajnog broja obolelih sa migrenom potrebno je koristiti oba načina lečenja. Akutna terapija Široko dostupni […]

Posted by

GPUM politika

U poslednjoj deceniji pažnju istraživača privukla je glavobolja prekomerne upotrebe lekova, jedna od najprisutnijih, ali i najteže dijagnostikovanih vrsta glavobolja. Iako se prvi put opisuje još u 17 veku, eksperti na polju glavobolja su tek poslednjih dvadesetak godina konačno uspeli da ukažu na neželjene efekte čestog korišćenja lekova protiv bolova […]

Posted by

Trigeminalna neuralgija

Trigeminalna neuralgija je oboljenje koje se javlja sa učestalošću od 100-400 bolesnika na 1 000 000 stanovnika. Medjunarodna klasifikacija glavobolja svrstava je u Bolne kranijalne neuropatije i druge bolove u predelu lica, i definiše je kao kratkotrajne ponovljene jednostrane bolove lica u vidu udara stuje ili uboda noža, koji naglo […]

Posted by

Adolescent sa migrenom

Migrena, kao hronična bolest koja se sastoji u glavoboljama koje se ponavljaju, česta je i u adolescenciji, tj. u periodu 12 – 18 godina. Za razliku od dečjih migrena, koje su češće kod dečaka nego kod devojčica, na početku adoescencije se ovaj odnos izjednačava, da bi kasnije u adolescenciji, a […]

Posted by