Trigeminalna neuralgija je oboljenje koje se javlja sa učestalošću od 100-400 bolesnika na 1 000 000 stanovnika. Medjunarodna klasifikacija glavobolja svrstava je u Bolne kranijalne neuropatije i druge bolove u predelu lica, i definiše je kao kratkotrajne ponovljene jednostrane bolove lica u vidu udara stuje ili uboda noža, koji naglo nastaju i naglo prestaju, i javljaju se u jednoj ili vise grana inervacije trigeminalnog živca. Zauzima značajno mesto u ovoj grupi s obzirom na učestalost i dramatičnu težinu bola.

Razlikuje se primarna (idiopatska, klasična) i sekundarna (simptomatska) trigeminalna neuralgija. Primarna se javlja bez jasno poznatnog uzroka. Kao najčeće objašnjenje navodi se neurovaskularna kompresija. Karakteristična je za stariju populaciju, obično preko 50 godina života, a distribucija bola je najčešće u drugoj (predeo jagodice) ili trećoj (donji deo lica) inervacionoj grani ovog nerva, a veoma retko u distribuciji prve grane (predelo čela). Retko, u oko 3% bolsnika bol može biti i obostran, a povremeno mogu biti zahvaćene i dve grane. Bol ima karakteriske uboda noža, katko traje, od delića sekunde do 2 minuta,, veoma je jakog intenziteta, a u težim slučajevima može se ponavljati na nekoliko minuta, što znači da bolesnik može da doživi stotine napada dnevno. Napade mogu provocirati govor, žvakanje, pranje zuba, umivanje, brijanje, hladan vazduh ili dodir pojedinih tačaka lica. Bolovi mogu povremeno da izazovu i karakteristični bolni grč lica. Takodje se mogu videti i suzenje ili crvenilo oka iste strane. U početku oboljenja pacijent nema bolove izmedju napada, ali se vremenom u zahvaćenom regionu lica javlja stalan tup bol na koji se nadovezuju klasični napadi bolova čije je trajanje sve duže. Ovo značajno remeti kvalitet života bolesnika, često uzrokujući depresiju. Moguća je i pojava remisija (perioda bez bolova) koji mogu trajati mesecima, pa i godinama. Po pravilu fizikalni i neurološki nalaz su normalni, kao i obavljena dopunska ispitivanja. Simptomatska trigeminalna neuralagija je karakteristična za mladju populaciju, obično ispod 40 godina života, a distribucija bola je najčešće u prvoj grani ovog živca. Bol je obično atipičan, ne postoje periodi bez bola, češće se javlja obostrano, a praćen je i patološkim neurološkim nalazom (na primer poremećajem osetljivosti na dodir u zahvaćenom području). Može se javiti u sklopu različitih oboljenja kao što su multipla skleroza, tumori pontocerebelarnog ugla, infekcije lica herpes zosterom, trauma lica, radiacijom itd.

Lečenje trigeminalne neuralgije zasniva se na antiepilepticima (karbamazepinu, okskarbazepinu), a slučaju neuspeha medikamentozne terapije može se razmisljati i o neurohirurškim intervencijama (mikrovaskularna dekompresija, stereotaksička radiohirurgija, termokoagulacija Gaserovog gangiona).