Ovaj sajt je namenjen da pruži samo opšte informacije i, kao takav, ne treba se smatrati kao zamena za savet koji pokriva bilo kakvu konkretnu situaciju. Korisnici bi trebalo da traže odgovarajući savet pre uzimanja ili uzdržavanje od bilo koje radnje u oslanjanja na bilo koju informaciju sadržanu na ovom sajtu. NUGS ne prihvata bilo kakvu odgovornost u vezi sa upotrebom bilo koje informacije.

Iako je NUGS preduzeo sve mere predostrožnosti u sastavljanju ovog sajta, on ne može biti odgovoran za bilo kakvu akciju (ili nedostatak iste) preduzete od strane bilo koje osobe ili organizacije gde god da da se one nalaze, koja je nastala kao  rezultat prezentovanih informacija na ovom sajtu.