Poštovani članovi i prijatelji Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se godišnji sastanak našeg udruženja održati u petak, 26.12.2014. godine u 13.30 časova u slušaonici Klinike za neurologiju KCS, dr Subotića 6 u Beogradu. Na sastanku će biti prezentovano štampano izdanje prevoda Međunarodne klasifikacije glavobolja ICHD-3 nakon čega je planiran koktel.

U nastavku radnog dela sastanka je je predviđen sledeći dnevni red:

  1. Godišnji izveštaj o aktivnostima NUGS i plan daljih aktivnosti
  2. Finansijski izveštaj za 2014. godinu
  3. Sajt NUGS
  4. Razno

Srdačan pozdrav,

Doc dr Jasna Zidverc-Trajković, predsednik NUGS
Dr Aleksandra Radojičić, sekretar