Poštovane kolege i prijatelji,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je objavljena konačna verzija Međunarodne klasifikacije glavobolja 3. izdanje i da je dostupna, na engleskom jeziku, na sajtu Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije, kao i na sajtu Međunarodnog društva za glavobolje (International Headache Society).

Treće izdanje Međunarodne klasifikacije glavobolja objavljeno je u januarskom broju naučnog časopisa Cephalalgia, 2018. godine, tačno 30 godina nakon prvog izdanja.

Prof. Jes Olesen (Danska), predsednik Komiteta za klasifikaciju glavobolja Međunarodnog društva za glavobolje (International Headache Society), u predgovoru ovog izdanja naveo je da nijedna druga disciplina u okviru neurologije nema tako sistematizovanu klasifikaciju sa eksplicitnim dijagnostičkim kriterijumima za svaki entitet bolesti kao Međunarodna klasifikacija glavobolja.

Želimo vam prijatno čitanje Međunarodne klasifikacije glavobolja 3. izdanje.

Ispred NUGS-a srdačno,
Aleksandra Mitrović