Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem je održan u Beogradu od 24.-26.novembra 2017. Nacionalno udruženje za glavobolje  svoje aktivno učešće imalo je prvog dana kongresa.  

Prema prethodno iskazanim interesovanjima članova udruženja i naših kolega, edukativni kurs iz oblasti glavobolja pod moderatorstvom doc. dr Jasne Zidverc Trajković i prof. dr  Jasne Jančić na ovogodišnjem kongresu bio je posvećen  akutnim glavoboljama.

Sledeći provereno dobar koncept svaka od tema edukacije: glavobolja udara groma, glavobolja provocirana fizičkim naporom, glavobolja kod bolesnika sa patološkim neurološkim nalazom ili somatskim nalazom, glavobolja posle 50 godine života i u trudnoći, akutna glavobolja kod dece i adolescenata i dr, bila je obrađena kroz predavanja kojima su prezentovani najnoviji stručni stavovi  i prikaze slučajeva kojima je slikovito i didaktički objašnjeno sa čime se sve neurolog može sresti u svakodnevnom radu.

Na kraju izuzetno zadovoljni što je uspešno održana još jedna ekukacija o glavoboljama, umesto ocene edukativnog kursa od strane organizatora, dajemo vam uvid u atmosferu sa kursa kroz nekoliko fotografija.

Srdačno i sa željom da se susretnemo na sledećemo kongresu za dve godine. ispred NUGS-a, dr Aleksandra Mitrović

Location: Beograd